Skattegårds NF Stuteri

Stuteriet har upphört och är inte längre verksamt.

Idag finns bara två halvblodsston kvar i avel.

porter hoppar

Porter hoppar som unghäst.

uppställningsbild

I hagen.

dressyrbild

Uppställd i paddocken.

uppställningsbild

Longeras i paddocken.

uppställningsbild

Uppställd framför stallet.

uppställningsbild

Uppställd framför stallet.